16.10.08

La crisi econòmica oblida a les víctimes de la fam i la pobresa


Aquesta és una setmana important en quan a mobilitzacions per a la eradicació de la pobresa en el món. Avui 16 d'octubre es celebra el Dia mundial de l'Alimentació i demà 17 d'octubre el Dia Mundial per a la Eradicació de la Pobresa.

Al mateix temps, la crisi econòmica que pateixen les grans potències econòmiques, deixen fora de quadre altres realitat que han deixat de ser notícia.

Voldríem des de Mans Unides recordar que:

· L'increment dels preus ha fet augmentar la xifra de famolencs en més de 75 milions fins als 923 milions de persones

· Augmenta també, fins a 1.400 milions, el nombre de pobres

· Es parla de xifres milionàries per pal·liar la crisi financera en alguns països d'Europa mentre que les últimes promeses d'ajuda als països en desenvolupament no van arribar als 20.000 milions

· Per combatre la falta d'aliments es necessiten 30.000 milions de dòlars anuals. Els països industrialitzats van concedir als seus sectors agrícoles més de 376.000 milions i les despeses en armament van aconseguir els 1,2 bilions de dòlars anuals, segons dades del 2006.


Des de Mans Unides apel·lem a governs i institucions perquè les promeses d'ajuda es materialitzin en projectes concrets, i no quedin en paper mullat, en mers compromisos per a la foto i el titular d'un sol dia.

Podeu veure els actes programats a la web de la campanya Rebélate contra la pobreza.

Malauradament, només hi ha un acte programat a Catalunya , avui dijous a Terrassa, i un altre a Palma de Mallorca, divendres a la tarda.