15.12.08

Concentració per demanar el compromís del govern català pel 0'7La Federació d'ONGs per al Desenvolupament, convoca demà dimarts 16 una concentració reivindicativa davant el Parlament de Catalunya a les 12 hores, per denunciar la manca de voluntat política per assolir el 0,7%.

El projecte de Pressupost de la Generalitat per a l’any 2009 preveu destinar durant l'’any vinent un total de 65,2 milions d’euros per a la cooperació en favor del desenvolupament dels països empobrits.
Concretament, es preveu que l’'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament -ACCD- disposi de 49,7 milions i que els diversos departaments destinin un total de 15,5 milions d’euros en concepte d’ajut al desenvolupament -AOD-.

Aquestes xifres representaran menys del 0,4% dels ingressos per tributs propis de la Generalitat previstos per al 2009 i solament un 0,20% sobre el total del pressupost.

La Federació vol recordar que l'’assoliment del 0,7% sobre el producte interior brut català -PIB- és una qüestió de voluntat política i no només de conjuntura econòmica, tal com preveu la Llei catalana de cooperació al desenvolupament, que estableix el mandat d’'assolir el 0,7% com a màxim el 2010.

En un comunicat la Fcongd recorda que la solidaritat "és un valor i, com a tal, representa el mateix en temps de bonança que en temps de crisi. La voluntat de transformació de la societat cap a una societat més justa és també un valor".

"Si en temps de crisi el primer que retalla un donant és la solidaritat, potser és que no estem parlant del valor que entenem tots plegats".

Més informació sobre la concentració i la campanya a favor del 0,7, a la web de la Fcongd.